FANDOM


Akira KamegayaChapter 10: Dine and Dash ArcChapter 11: Mad Scientist Arc
Chapter 12: Bank Robbery Arc 2Chapter 13: Kidnapping Arc 2Chapter 14: Molester Arc 2
Chapter 15: Assassin Arc 2Chapter 16: Hijack Arc 2Chapter 17: Dine and Dash Arc 2
Chapter 18: Scam Arc 2Chapter 19: Shoplifting Arc 2Chapter 1: Bank Robbery Arc
Chapter 20: Phone Scam Arc 2Chapter 21: Burglary Arc 2Chapter 22: Mad Scientist Arc 2
Chapter 23: Tax Evasion ArcChapter 24: Interrogation ArcChapter 25: Assassin Arc 3
Chapter 26: Sexual Assault ArcChapter 27: RPG ArcChapter 28: Assassin Tax Evasion Arc
Chapter 29: Sexual Assault Arc 2Chapter 2: Assassin ArcChapter 30: Staged Crashing Arc
Chapter 31: Handbag Snatching ArcChapter 32: Kidnapping Arc 3Chapter 33: Kidnapping Arc 3-2
Chapter 34: Scam Arc 3Chapter 35: Mad Scientist Arc 3Chapter 36: Assassin Arc 4
Chapter 37: Stakeout ArcChapter 38: Extortion ArcChapter 39: Shoplifting Arc 3
Chapter 3: Burglary ArcChapter 40: Hijack Arc 3Chapter 41: Burglary Arc 3
Chapter 42: Phone Scam Arc 3Chapter 43: Debt Collection ArcChapter 44: Dine and Dash Arc 3
Chapter 45: The Big Kidnapping Arc 1Chapter 46: The Big Kidnapping Arc 2Chapter 47: The Big Kidnapping Arc 3
Chapter 4: Shoplifting ArcChapter 5: Scam ArcChapter 6: Kidnapping Arc
Chapter 7: Hijack ArcChapter 8: Molester ArcChapter 9: Phone Scam Arc
DaidoujiEdogawaEru Fujiwara
Extra: Hidden Photography ArcExtra: Hidden Photography Arc 2Extra: Hidden Photography Arc 3
Extra: Robot ArcFujiwara EruHagane Megasawa
HiroshigeIchiko MajouKyouhei Shibata
Kyouko HouzukiMaria EdogawaMatsuko Edogawa
Monzen HaraiMorimotoOnimatsu
Serina MegasawaShoujiSumire Shibata
TaesugiTakeko TokoiTsurui
Volume 1Volume 2Volume 3
Volume 4WatanabeYomi Shibata
YukinoYuukiZaix10 Wikia
File:Chapter 1.PNGFile:Chapter 10.PNGFile:Chapter 11.PNG
File:Chapter 12.PNGFile:Chapter 13.PNGFile:Chapter 14.PNG
File:Chapter 15.PNGFile:Chapter 16.PNGFile:Chapter 17.PNG
File:Chapter 18.PNGFile:Chapter 19.PNGFile:Chapter 2.PNG
File:Chapter 20.PNGFile:Chapter 21.PNGFile:Chapter 22.PNG
File:Chapter 23.PNGFile:Chapter 24.PNGFile:Chapter 25.PNG
File:Chapter 26.PNGFile:Chapter 27.PNGFile:Chapter 28.PNG
File:Chapter 29.PNGFile:Chapter 3.PNGFile:Chapter 30.PNG
File:Chapter 31.PNGFile:Chapter 32.PNGFile:Chapter 33.PNG
File:Chapter 34.PNGFile:Chapter 35.PNGFile:Chapter 36.PNG
File:Chapter 37.PNGFile:Chapter 38.PNGFile:Chapter 39.PNG
File:Chapter 4.PNGFile:Chapter 40.PNGFile:Chapter 41.PNG
File:Chapter 42.PNGFile:Chapter 43.PNGFile:Chapter 44.PNG
File:Chapter 45.PNGFile:Chapter 46.PNGFile:Chapter 47.PNG
File:Chapter 5.PNGFile:Chapter 6.PNGFile:Chapter 7.PNG
File:Chapter 8.PNGFile:Chapter 9.PNGFile:Communitylogo.png
File:Edogawa Portrait.PNGFile:Example.jpgFile:Extra HidPhoto.PNG
File:Extra HidPhoto2.PNGFile:Extra HidPhoto3.PNGFile:Extra Robot.PNG
File:Hagane Megasawa Portrait.PNGFile:JYUZAIvolume1.PNGFile:JYUZAIvolume2.PNG
File:JYUZAIvolume3.PNGFile:JYUZAIvolume4.PNGFile:Kyouhei Shibata Portrait.PNG
File:Monzen Harai Portrait.PNGFile:Serina Megasawa Portrait.PNGFile:Taesugi Portrait.PNG
File:Wiki-wordmark.pngFile:Wiki.pngFile:Yomi Shibata Portrait.PNG
File:Zaix10WikiWordmark.PNG